Cell Signaling Antibody Arrays and Glycoproteins

Arrays

Inhibitors

Symansis Signaling Antibodies

Detector Cell Lines

 

 

 

 

 

 

Human Glycosylated Recombinant Proteins

Catalog #

Description

Pack Size

List Price

9035H

Activin RIA - Fc Chimera

25 ug

398,00 €

9510H

Adiponectin

25 ug

360,00 €

3069C

Amphiregulin (mature)

5 ug

400,00 €

3071C

see 3069C

--

---

8001B

BAFF

2 ug

263,00

8001C

BAFF

5 ug

395,00

9030H

BAFF R - Fc

25 ug

398,00 €

9030I

BAFF R - Fc

50 ug

609,00 €

6006B

beta-NGF

2 ug

330,00 €

6006C

beta-NGF

5 ug

418,00 €

3003B

BMP-7

2 ug

320,00 €

3003C

BMP-7

5 ug

395,00 €

7001H

CD209L - Fc Chimera/
DCSIGNR - Fc Chimera

25 ug

398,00 €

9026H

CD40(173aa) - Fc Chimera

25 ug

398,00 €

9025H

[CD40(164aa) - Fc Chimera ]

see 9026H

--------

1103H

CRC-beta - Fc Chimera

25 ug

327,00 €

3081D

Cripto-1

10 ug

440,00 €

3081H

Cripto-1

25 ug

460,00€

3082H

Cripto-1 - Fc Chimera

25 ug

398,00 €

9021H

EGF R - Fc Chimera

25 ug

398,00 €

9002I

EPO R - Fc Chimera

50 ug

609,00 €

9002K

EPO R - Fc Chimera

100 ug

1109,00 €

9002M

EPO R - Fc Chimera

100 ug

2710,00 €

9002N

EPO R - Fc Chimera

500 ug

5372,00 €

2101I

FGF R1 alpha (IIIc)-Fc Chimera

50 ug

609,00 €

2104H

FGF R4 - Fc Chimera

25 ug

398,00 €

2002C

FGF-basic / FGF-2

inquire

--------

9005H

Flt-3 - Fc Chimera

25 ug

360,00 €

 

 

 

3006D/C

Flt-3 Ligand carrier-free

10 ug

439,00 €

3006G

Flt-3 Ligand

20 ug

320,00 €

3006J

Flt-3 Ligand

100 ug

1188,00 €

1001C

G-CSF

5 ug

340,00 €

1001D

G-CSF

10 ug

450,00 €

1101D

G-CSF R - Fc Chimera

see 1101H

-------

1101H

G-CSF R - Fc Chimera

25 ug

450,00 €

1002B

GM-CSF

2 ug

----

1002C

GM-CSF

5 ug

----

1002D

GM-CSF

10 ug

inquire

1002G

GM-CSF

20 ug

320 €

1102H

GM-CSF Ra - Fc

25 ug

398,00 €

1102I

GM-CSF Ra - Fc

50 ug

609,00 €

3007B

Growth Hormone

2 ug

283,00 €

3007C

Growth Hormone

5 ug

418,00 €

3101D

Growth Hormone R - Fc Chimera

10 ug

439,00 €

3101I

Growth Hormone R - Fc Chimera

50 ug

704,00 €

6003C

HGF

5ug

380,00 €

9032H

IFN gamma R1 - Fc

25 ug

380,00 €

9034H

IFN gamma R2 - Fc

25 ug

380,00 €

9034I

IFN gamma R2 - Fc

50 ug

609,00 €

5002B

IFN alpha 2b

2 ug

334,00 €

5002C

IFN-alpha 2b

5 ug

560,00 €

9007H

IFNAR2 - Fc Chimera

25 ug

398,00 €

5004C

IFN-gamma

5 ug

 inquire

5004D

IFN-gamma

10 ug

inquire

3011H

IGFBP-3

25 ug

380,00 €

3011I

IGFBP-3

50 ug

609,00 €

4101H

IL-1 RI - Fc Chimera

25 ug

398,00 €

4101I

IL-1 RI - Fc Chimera

50 ug

609,00 €

4010C

IL-10

5 ug

440,00 €

4110G

IL-10 R alpha - Fc Chimera

20 ug

360,00 €

4012D

IL-12

10 ug

439,00 €

4012H

IL-12

25 ug

430,00 €

4100H

IL-1ra

25 ug

430,00 €

4100D

IL-1ra

10 ug

inquire €

4001C

IL-1beta

5 ug

322,00 €

4002C

IL-2

5 ug

286,00 €

4002D

IL-2

10 ug

484,00 €

4102G

IL-2 R alpha - Fc

20 ug

396,00 €

4122H

IL-2 R beta - Fc Chimera

25 ug

420,00 €

4122I

IL-2 R beta - Fc Chimera

50 ug

609,00 €

4132H

IL-2 R gamma - Fc Chimera

25 ug

398,00 €

4003C

IL-3

5 ug

320,00 €

4003D

IL-3

10 ug

439,00 €

4003G

IL-3

20 ug

380,00 €

4103H

IL-3 R alpha - Fc Chimera

25 ug

430,00 €

4004C

IL-4

5 ug

298,00 €

4004D

IL-4

10 ug

439,00 €

4104H

IL-4 R alpha (207aa) - Fc Chimera

25 ug

440,00 €

4005A

IL-5

see 4005B

-----

4005B

IL-5

2 ug

254,00 €

4005C

IL-5

5 ug

418,00 €

4005D

IL-5

10 ug

450,00 €

4202G

IL-5 R alpha (322aa) - Fc Chimera

20ug

280,00 €

4006C

IL-6

25 ug

342,00 €

4006D

IL-6

10 ug

562,00 €

4006H

IL-6

25 ug

420,00 €

4107H

IL-7 R alpha - Fc Chimera

25 ug

420,00 €

4008B

IL-8

2 ug

366,00 €

9501C

Leptin

5 ug

418,00 €

7005I

L-Selectin - Fc Chimera

50 ug

609,00 €

7005H

L-Selectin - Fc Chimera

25 ug

396,00 €

8003B

Lymphotoxin-alpha/TNF-beta

2 ug

380,00 €

1003H

MC-148-Fc Chimera

25 ug

396,00 €

1003I

MC-148-Fc Chimera

50 ug

609,00 €

1004C

MCP-1/CCL2

5 ug

298,00 €

1004D

MCP-1/CCL2

10 ug

496,00 €

1005D

M-CSF

10 ug

inqu

1005H

M-CSF

25 ug

420,00 €

1105H

M-CSF R - Fc Chimera

25 ug

420,00 €

1105K

M-CSF R - Fc Chimera

100 ug

1109,00 €

1006B

MIP-1 alpha/CCL3

2 ug

135,00 €

1006C

MIP-1 alpha/CCL3

5 ug

224,00 €

1007B

MIP-1 beta/CCL4

2 ug

210,00 €

1007C

MIP-1 beta/CCL4

5 ug

352,00 €

1007D

MIP-1 beta/CCL4

10 ug

439,00 €

9015G

NGF R (209 aa) - Fc Chimera

15 ug

280,00 €

9015H

NGF R (209 aa) - Fc Chimera

25 ug

398,00 €

ZQ9

NGF R (209 aa) - Fc Chimera

40 ug

497,00 €

9016H

NGF R (222 aa) - Fc Chimera

25 ug

420,00 €

3016B

Noggin

2 ug

270,00 €

3016C

Noggin

5 ug

320,00 €

3016D

Noggin

10 ug

440,00 €

6005B

NT-3

2 ug

330,00 €

6005C

NT-3

5 ug

395,00 €

3023B

Oncostatin M

2 ug

210,00 €

3023C

Oncostatin M

5 ug

342,00 €

3023D

Oncostatin M

10 ug

562,00 €

9008H

Ox40 - Fc Chimera

25 ug

420,00 €

9008I

Ox40 - Fc Chimera

50 ug

609,00 €

 

 

3020B

SCF

2 ug

254,00 €

3020C

SCF

5 ug

430,00 €

3021I

SCF R - Fc Chimera

50 ug

609,00 €

3026H

SCF sR

25 ug

430,00 €

3026I

SCF sR

50 ug

609,00 €

9027H

Siglec-3-Fc

25 ug

518,00 €

3022C

TGF-beta 1

5 ug

380,00 €

9009H

TGF-beta RII - Fc Chimera

25 ug

398,00 €

3024B

Thrombopoietin

2 ug

320,00 €

3024C

Thrombopoietin

5 ug

480,00 €

9010G

TNF RI - Fc Chimera

20 ug

382,00€

9011H

TNF RII - Fc Chimera

25 ug

420,00 €

9011I

TNF RII - Fc Chimera

50 ug

609,00 €

8005B

TNF-alpha

2 ug

inqu

8005C

TNF-alpha

5 ug

395,00 €

8005G

TNF-alpha

20 ug

320,00 €

9028H

TRAIL R1 - Fc Chimera

25 ug

398,00 €

9029H

TRAIL R2 - Fc Chimera

25 ug

398,00 €

9029I

TRAIL R2 - Fc Chimera

50 ug

609,00 €

9502H

Transferrin

25 ug

380,00 €

9502H/CF

Transferrin carrier free

25 ug

380,00 €

9012I

TrkA - Fc Chimera

50 ug

609,00 €

9012J

TrkA - Fc Chimera

100 ug

1109,00 €

9013G

TrkB - Fc Chimera

20 ug

280,00 €

9013H

TrkB - Fc Chimera

25 ug

398,00 €

9014I

TrkC - Fc Chimera

50 ug

609,00 €

3076H

VEGF-121

25 ug

420,00 €

3076H/CF

VEGF-121 carrier-free

25 ug

420,00 €

3076I

VEGF-121

50 ug

680,00 €

3075C

VEGF-165

5 ug

418,00 €

3075D/CF

VEGF-165 carrier-free

10 ug

480,00 €

3075F

VEGF-165

see 3075D

-----

3078C

VEGF-C

5 ug

418,00 €

3078D

VEGF-C

10 ug

440,00 €